Stadion Katowice

1/4
  • Typologia  Sportowe
  • Lokalizacja Katowice
  • Rok -
  • Status Koncepcja
  • Powierzchnia -
  • Pojemność -
  • Klient -

Katowice to dziś centralna część metropolii Górnośląskiej i jej formalna stolica, stolica modernistycznej polskiej myśli architektonicznej wieku XX i stolica przemian ery post przemysłowej XXI wieku.  Modernizm jest tym prądem architektury, który ukształtował dzisiejsze Katowice od czasu kiedy po włączeniu w skład II Rzeczypospolitej, stały się stolicą regionu. Nowe spojrzenie na ducha tej myśli jest jedną z inspiracji dla nowego stadionu miejskiego.

 

Obszar przeznaczony pod inwestycję charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, które związane jest między innymi z sytuacją geologiczną, układem komunikacyjnym oraz przebiegiem linii wysokiego napięcia. Zgodnie z zakładanym etapowaniem oraz przy uwzględnieniu wielkości terenu niezbędnego dla realizacji stadionu w połączeniu z halą sportową zdecydowano o lokalizacji zintegrowanych obiektów w zachodnim narożniku obszaru przeznaczonego pod inwestycję. Bazując na różnicy poziomów terenu zaprojektowano „cokół” o wysokości 5m, który wprowadza rozdział między ruchem pieszym i kołowym zapewniając wejście do Stadionu, Hali Sportowej, Muzeum, Kawiarni oraz dostęp do Kas Biletowych ze wspólnego, podniesionego placu. Rozwiązanie to umożliwia nie tylko oddzielenie ruchu kołowego od dojść do obiektu, ale również segregację dojść i wejść kibiców gospodarzy i gości na Stadion, które odbywają się z różnych poziomów zapewniając całkowitą separację oraz bezpieczeństwo organizacji imprez masowych.

 

Budynek klubowy zlokalizowany został przy zachodniej trybunie z osobnym parkingiem od strony lasu. Przy przedłużeniu ulicy Bocheńskiego służącej jako główny dojazd dla kibiców GKS zlokalizowane zostało rondo oraz parkingi. Główne, osiowe dojście do obiektu prowadzi aleją z drzewami poprzez błonia, na których zlokalizowane zostały boiska treningowe. W południowo-zachodnim fragmencie obszaru w oparciu o istniejące stawy zaprojektowany został zielony teren o charakterze rekreacyjnym. Parking gości umiejscowiony został na terenie działek stanowiących „rezerwę parkingową”, położonych przy ulicy Kochłowickiej (droga serwisowa przy autostradzie). Zapewnia to niezależną drogę kibiców gości wraz z wydzieloną strefą wejściową zlokalizowaną poniżej placu.

Polityka prywatności i prawa autorskie