Stadion Polonii Warszawa

1/6
  • Typologia Sportowe
  • Lokalizacja Warszawa
  • Rok 2018
  • Status Koncepcja
  • Powierzchnia 25 125 m2
  • Pojemność 15 500 m2
  • Klient Miasto Stołeczne Warszawa

Budowa zespołu Ośrodka Polonii Warszawa jest niezwykłą szansą na stworzenie wartościowego punktu w mieście przyciągającego miłośników sportu ale również miejsca związanego z kulturą i rekreacją. Nowe obli­cze terenu przy ulicy Konwiktorskiej w połączeniu z bogatą tradycją klubu stanie się miejscem wyjątkowym. Projekt zakłada budowę Stadionu , Hali Sportowej i budynku Centrum Wsparcia Sportu jak również stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej będącej uzupełnieniem funkcji sportowych.

Na osi stadionu i jego historycznej części w postaci zaplecza trybuny zachodniej zaprojektowano plac miejski z zachowaniem istniejącej rzeźby oraz fontanny. Pełni on rolę głównego miejsca spotkań oraz przestrzeni reprezentacyjnej. Forma fontanny została odmieniona poprzez połączenie jej z wejściem na parking pod­ziemny. Plac został podzielony na dwie strefy – historyczną z zachowaniem oryginalnej posadzki oraz miejską z dostępem do głównych wejść do Hali Sportowej oraz Centrum Wsparcia Sportu.

Homogeniczność materiałowa obiektów, analogie w rozwiązaniach fasad, ekspozycja historii miejsca, właści­wa „oprawa” budynku historycznego, lokalizacja funkcji miastotwórczych od strony ul. Konwiktorskiej, inte­gracja z Parkiem Traugutta, wydzielona strefa parkingu dla zawodników na poziomie -1, ekspozycja fontanny, plac miejski, otwartość – wszystkie te elementy mają za zadanie stworzyć Ośrodek Polonii Warszawa na nowo, jako rozpoznawalne i uczęszczane miejsce na mapie Warszawy.

 

 

Polityka prywatności i prawa autorskie