Business Garden Warszawa- etap 1

1/9
  • Typologia Biurowe
  • Lokalizacja Warszawa
  • Rok 2012
  • Status Zrealizowane
  • Powierzchnia 58 674 m2
  • Klient Vastint Poland Sp. z o.o.
  • Współpraca Studio Fuksas, sop architekten

Business Garden to zespół siedmiu budynków biurowo-usługowych (budynek 1 i 2 zrealizowane), usytuowanych w nowo projektowanym parku. Zamysł całego założenia opierał się na koncepcji stworzenia silnej architektonicznej ramy wzdłuż ulic okalających ponad 6-hektarowy teren oraz spokojnego zielonego wnętrza, chronionego przed zgiełkiem miasta. Budynki zaplanowano w systemie modularnym, co gwarantuje wysoką elastyczność podziału poszczególnych jednostek biurowych i dużą swobodę dla najemców. Istotnym czynnikiem wpływającym na kształt projektu było bezpośrednie sąsiedztwo dwóch szpalerów starych lip, ciągnących się wydłuż ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Iłżeckiej, chronionych jako pomniki przyrody. Lokalizacja budynków, rozmieszczenie infrastruktury podziemnej i układu komunikacji, sposób fundamentowania, nawet przewidywana w pobliżu roślinność, nie mogły zakłócać wegetacji drzew. Projekt od początku wyróżniał się swoim „zielonym” charakterem, począwszy od wielu zastosowanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych, po ogromne połacie zielonych dachów i tarasów rozlokowanych w każdym dostępnym miejscu. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji wynosi aż 60% (w tym 35% na gruncie rodzimym). Koncepcja architektury krajobrazu zakładała stworzenie kompleksu budynków biurowych zatopionych w zieleni. Dzięki zminimalizowaniu liczby naziemnych miejsc parkingowych, prawie całą dostępną powierzchnię terenu zajmuje ogólnodostępne założenie parkowe o zróżnicowanej formie i funkcji, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Znajdą się tam ogródki kawiarniane i restauracyjne, ławki, alejki spacerowe, murawy rekreacyjne oraz miejsca przeznaczone na organizację imprez plenerowych. Przestrzeń ujęta w oryginalny układ alejek, przywołująca swą tektoniką obraz płynącej kry, wypełnia cały wewnętrzny obszar inwestycji. Układ ten, o charakterze liniowym , znakomicie wpisuje się w istniejące uwarunkowania takie jak kierunek przebiegu klina napowietrzającego, w którym znajduje się kompleks, układ sąsiadujących ulic oraz alei drzew. W projekcie duży nacisk położono też na właściwe gospodarowanie cennym surowcem- woda opadową. Deszczówka w całości zatrzymywana jest na terenie, a jej zgromadzona cześć służy w czasie suszy do nawadniania zieleni i używana jest do napełniania zbiorników wodnych oddzielających poszczególne dziedzińce budynków od reszty parku. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom udało się uzyskać przyjazną przestrzeń dla użytkowników kompleksu, a wyrażenie park biznesowy w tym przypadku nabiera właściwego znaczenia.

Polityka prywatności i prawa autorskie